فانوس، موتور جستجوی سیگنال‌ها و تحلیل‌های بورسی
{{record.Display}} (حذف شده) {{record.Type | searchTypeTitle}} {{record.Qty | number}} سیگنال
کل سیگنال‌ها : {{homeCtrl.countSignal.CountBeforeSignal | number:0}}
خرید : {{homeCtrl.countSignal.CountBeforeBuySignal | number:0}} ({{homeCtrl.Math.round((homeCtrl.countSignal.CountBuySignal / homeCtrl.countSignal.CountSignal)*100)|number}} %)
کل تحلیل‌ها : {{homeCtrl.countSignal.CountBeforeAnalysis | number:0}}
فروش : {{homeCtrl.countSignal.CountBeforeSellSignal | number:0}} ({{homeCtrl.Math.round((homeCtrl.countSignal.CountSellSignal / homeCtrl.countSignal.CountSignal)*100)|number}} %)
{{slide.Title}}

پربازدیدترین سیگنال‌های

  • خرید
  • فروش

{{topCtrl.page.title}}

  • تلگرام
  • نماد